Các bài viết về "Plants vs. Zombies 2 Android bản Tiếng Anh"

plants-vs-zombies-2_icon

Plants vs Zombies 2 Android

Sau thời gian chờ đợi giờ đây Plants vs. Zombies™ 2 đã chính thức có mặt trên Android! Trong It’s About Time, Plants vs. Zombies 2 có khá nhiều thay đổi trong cấu trúc cũng như […]

Tải về 31,829